Postup realizace

Během předání proběhne zaškolení o bezpečném užívání vrat tak, aby se udržela jejich životnost a bezvadný stav.


CENOVÁ NABÍDKA

Nejprve nás kontaktujte telefonicky nebo prostřednictvím poptávkového formuláře. Na základě vašich požadavků a dalších specifikací, které si společně upřesníme, pro vás připravíme cenovou nabídku.ZAMĚŘENÍ A OBJEDNÁVKA

Náš technik vás navštíví, aby vše přesně zaměřil a zajistil tak rychlý a bezchybný průběh práce. Následně sepíšeme závaznou objednávku s termínem dodání vrat. Součástí objednávky je složení zálohy.MONTÁŽ A PŘEDÁNÍ

Vyrobená vrata smontujeme v termínu podle vašich časových možností. Součástí předání je kontrola bezporuchové funkčnosti vrat, uhrazení doplatku, předání předávacího protokolu, záručního listu a malé pozornosti od naší společnosti.